R&D goes global: Policy implications for the Netherlands as a knowledge region in a global perspective

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

39 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van de studie 'R&D goes global' is om beter zicht te krijgen op de mate waarin en wijze waarop research & development (R&D) van bedrijven mondialiseert. • Het rapport laat zien dat de gewenste groei in private R&D-investeringen in Nederland alleen gerealiseerd kan worden als ook buitenlandse investeringen in R&D significant toenemen. • Voor de investeringen in research (de ‘r’ in R&D) moet Nederland het niet alleen hebben van de kwaliteit van het toepassingsgericht onderzoek en getalenteerde onderzoekers, maar ook van baanbrekend fundamenteel onderzoek, aantrekkelijke vormen van strategische publiek-private samenwerking en ondernemingsgeest in de kennisinfrastructuur. • De mondialisering van R&D stelt Nederland voor de uitdaging om zich dwars door bestuurlijke en regionale grenzen heen te organiseren rondom kennisgebieden waarin Nederland zich internationaal kan onderscheiden.
Originele taal-2Engels
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's104
StatusGepubliceerd - 19 okt. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'R&D goes global: Policy implications for the Netherlands as a knowledge region in a global perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit