Randomised controlled trial of the effects of two rigid gas permeable (RGP) contact lens materials and two surface cleaners on straylight values.

M.F. Fortuin, J. Schilperoort, B.J.W. Evans, D.F. Edgar, T.J.T.P. van den Berg, H. Kiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)497-508
TijdschriftOphthalmic and Physiological Optics
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit