Range-expanding plant species and their belowground neighbours – digging into novel interactions

R.A. Wilschut

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
Datum van toekenning28 aug. 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit