Range-expansion effects on the belowground plant microbiome

Kelly S. Ramirez (Co-auteur), L. Basten Snoek, Kadri Koorem, Stefan Geisen, L. Janneke Bloem, Freddy ten Hooven, Olga Kostenko, Nikos Krigas, Marta Manrubia, Danka Caković, Debbie van Raaij, Maria A. Tsiafouli, Branko Vreš, Tatjana Čelik, Carolin Weser, Rutger A. Wilschut, Wim H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

61 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Range-expansion effects on the belowground plant microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences