Rap1 Can Bypass the FAK-Src-Paxillin Cascade to Induce Cell Spreading and Focal Adhesion Formation

S.H. Ross, E. Spanjaard, A. Post, M.J. Vliem, H. Kristyanto, J.L. Bos, J. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rap1 Can Bypass the FAK-Src-Paxillin Cascade to Induce Cell Spreading and Focal Adhesion Formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences