Rapid analysis of organic carbon and nitrogen in particulate materials

J. Nieuwenhuize, Y.E.M. Maas, J.J. Middelburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1209 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-224
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit