Rapid, automated identification of yeasts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)14-21
  Aantal pagina's8
  TijdschriftInternational Biotechnology Laboratory
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit