Rapid BAC selection for tol2-mediated transgenesis in zebrafish

J. Bussmann, S. Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

132 Citaten (Scopus)
356 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid BAC selection for tol2-mediated transgenesis in zebrafish'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences