Rapid effects of deep brain stimulation reactivation on symptoms and neuroendocrine parameters in obsessive-compulsive disorder

P P de Koning, M Figee, E Endert, P van den Munckhof, P R Schuurman, J G Storosum, D Denys, E Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

230 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid effects of deep brain stimulation reactivation on symptoms and neuroendocrine parameters in obsessive-compulsive disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences