Rapid evolution of phenology during range expansion with recent climate change

N. Lustenhouwer (Co-auteur), R.A. Wilschut, J.L. Williams, W.H. van der Putten, J.M. Levine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
544 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid evolution of phenology during range expansion with recent climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds