Rapid identification of black grain eumycetoma causative agents using rolling circle amplification

Sarah A Ahmed, Bert Gerrits van den Ende, Ahmed H Fahal, Wendy W J van de Sande, G S de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  35 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid identification of black grain eumycetoma causative agents using rolling circle amplification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Social Sciences