Rapid identification of Fusarium graminearum species complex using Rolling Circle Amplification (RCA)

M. Davari, A.D. van Diepeningen, A. Babai-Ahari, M. Arzanlou, M.J. Najafzadeh, T.A.J. van der Lee, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    42 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid identification of Fusarium graminearum species complex using Rolling Circle Amplification (RCA)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences