Rapid identification of Pseudallescheria and Scedosporium strains using Rolling Circle Amplification

M. Lackner, M.J. Najafzadeh, J. Sun, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  40 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)126-133
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit