Rapid speed of response to ECT treatment in bipolar depression: A chart review

K W F Scheepstra, J B van Doorn, D S Scheepens, A de Haan, N Schukking, J B Zantvoord, A Lok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid speed of response to ECT treatment in bipolar depression: A chart review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences