Rapid transfer of photosynthetic carbon through the plant-soil system in differently managed grasslands

G.B. De Deyn, H. Quirk, S. Oakley, N.J. Ostle, R.D. Bardgett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

91 Citaten (Scopus)
304 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid transfer of photosynthetic carbon through the plant-soil system in differently managed grasslands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences