Rare Books from Voronezh in Tartu and Tanzenberg: From Nazi Plunder and British Restitution to Russian "Lost Book Treasures"

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-107
Aantal pagina's36
TijdschriftSolanus
Volume18
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit