Rat genetics: the next episode

B.M. Smits, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rat genetics: the next episode'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences