Rat neurohypophysial and median eminence afferents revealed with Di1: a Dual labeling with vasopressin or oxytocin immunoreactivity

S.A. Johnston, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThird IBRO World Congress of Neuroscience, Montreal, August 4-9, 1991
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit