Rat reverse genetics: generation and characterization of chemically induced rat mutants

R. van Boxtel

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • Cuppen, Edwin, Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit