Ratelband niet uniek: de meeste 60-plussers voelen zich veel jonger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - mrt. 2019

Citeer dit