Rats go genomic

B.M. Smits, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A report on the meeting 'Rat Genomics and Models', Cold Spring Harbor, USA, 8-11 December 2005.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)306
TijdschriftGenome Biology
Volume7
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rats go genomic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit