Rb and FZR1/Cdh1 determine CDK4/6-cyclin D requirement in C. elegans and human cancer cells

Inge The, Suzan Ruijtenberg, Benjamin P Bouchet, Alba Cristobal, Martine B W Prinsen, Tim van Mourik, John Koreth, Huihong Xu, Albert J R Heck, Anna Akhmanova, Edwin Cuppen, Mike Boxem, Javier Muñoz, Sander van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rb and FZR1/Cdh1 determine CDK4/6-cyclin D requirement in C. elegans and human cancer cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds