RDE-1 slicer activity is required only for passenger-strand cleavage during RNAi in Caenorhabditis elegans.

F.A. Steiner, K.L. Okihara, S.W. Hoogstrate, T. Sijen, R.F. Ketting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'RDE-1 slicer activity is required only for passenger-strand cleavage during RNAi in Caenorhabditis elegans.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences