(Re-)activation of neurons in aging and dementia: Lessons from the hypothalamus.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-184
TijdschriftExperimental Gerontology
Volume46
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit