Re "Aging, retirement and changes in physical activity: prospective cohort findings from the GLOBE study". [Letter to the editor]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)616
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume166
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit