Re-classification and mating type behavior of Geotrichum bryndzae, Geotrichum phurueaensis, Geotrichum silvicola and Geotrichum vulgare.

M. Groenewald, T. Coutinho, M.Th. Smith, J.P. van der Walt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3072-3080
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume62
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit