Re-Constructing the Origins of Modern Labor Management

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

473 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)509-522
TijdschriftLabor History
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit