Re-dressing silence; Surinamese Dutch clothing and the memory of slavery in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)214-231
TijdschriftThe Journal of Decorative and Propaganda Arts
Volume27
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit