Re-evaluating Mycosphaerella and allied genera

William Quaedvlieg

  Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
  Begeleider(s)/adviseur
  • Crous, Pedro W., Promotor
  • Groenewald, Ewald , Co-promotor
  Datum van toekenning03 dec. 2014
  Gedrukte ISBN's978-90-9028624-2
  StatusGepubliceerd - 03 dec. 2014

  Citeer dit