Re-evaluation of Mycoleptodiscus species and morphologically similar fungi

M. Hernández-Restrepo, J.D.P. Bezerra, Y.P. Tan, N. Wiederhold, P.W. Crous, J. Guarro, J. Gené

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-evaluation of Mycoleptodiscus species and morphologically similar fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences