Re-evaluation of Sympoventuriaceae

T.P. Wei, H. Zhang, X.Y. Zeng, P.W. Crous, Y.L. Jiang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-evaluation of Sympoventuriaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences