Re-examination of species limits in Aspergillus section Flavipedes using advanced species delimitation methods and description of four new species

F. Sklenář, Jurjević, J. Houbraken, M. Kolařík, M. C. Arendrup, K. M. Jørgensen, J. P.Z. Siqueira, J. Gené, T. Yaguchi, C. N. Ezekiel, C. Silva Pereira, V. Hubka*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Re-examination of species limits in Aspergillus section Flavipedes using advanced species delimitation methods and description of four new species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology