Reacties van patiënten op de aanwezigheid van een semi-arts in een huisarts praktijk

D.F. Swaab, L.G. Fransman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)346-350
TijdschriftHuisarts en Wetenschap
Volume15
StatusGepubliceerd - 1972

Citeer dit