Reactivation of a Cryptococcus gattii infection in a cheetah (Acinonyx jubatus) held in the National Zoo, Havana, Cuba

M.T. Illnait-Zaragozi, F. Hagen, C.M. Fernandez-Andreu, G.F. Martinez-Machin, J.L. Polo-Leal, T. Boekhout, C. Klaassen, J.F. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)889-892
  TijdschriftMycoses
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit