Reactive astrocytes as treatment targets in Alzheimer's disease-Systematic review of studies using the APPswePS1dE9 mouse model

Tamar Smit, Natasja A C Deshayes, David R Borchelt, Willem Kamphuis, Jinte Middeldorp, Elly M Hol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reactive astrocytes as treatment targets in Alzheimer's disease-Systematic review of studies using the APPswePS1dE9 mouse model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences