Readers and their roles: Evidence from readers of contemporary fiction in the Netherlands

Allen Riddell (Co-auteur), K.H. van Dalen-Oskam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume13
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 26 jul. 2018

Citeer dit