Reading Aloud and Silent Reading. Approved Ways of Consuming Literature in the Netherlands since 1800, Viewed in an International Perspective

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieVooraanmelding i.h.k.v. het NWO-programma 'Culturele Dynamiek'
Uitgeverijnegatief advies
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit