Real time monitoring of BMP Smads transcriptional activity during mouse development.

R. Monteiro, S.M. Chuva de Sousa Lopes, M. Bialecka, S.A. De Boer, A. Zwijsen, C.L. Mummery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Real time monitoring of BMP Smads transcriptional activity during mouse development.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences