Real-world scenes captured through posterior capsule opacification specimens: simulation of visual function deterioration experienced by PCO patients.

M.C. Van Bree, B. Kruijt, T.J.T.P. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)144-147
TijdschriftJournal of Cataract and Refractive Surgery
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit