Realistisch idealisme [Review of: R. Hartmans (2012) Vijandige broeders? De Nederlandse sociaal-democratie en het nationaal-socialisme, 1922-1940.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-29
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit