Reappraisal of species complexes within Cylindrocladiella

D. Victor, P.W. Crous, B.J.H. Janse, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1994

    Citeer dit