Reappraisal of the genus Alternariaster (Dothideomycetes)

J.L. Alves, J.H.C. Woudenberg, L.L. Duarte, P.W. Crous, R.W. Barreto

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-85
  TijdschriftPersoonia
  Volume31
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit