Reasoning in the margin: the processing of knowledge in the medieval manuscript

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Reasoner
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - jun. 2022

Citeer dit