Reasons to Revolt: Iranian Oil Workers in the 1970s

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reasons to Revolt: Iranian Oil Workers in the 1970s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics