Rebuffing Bengali Dominance: Postcolonial India and Bangladesh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-135
TijdschriftCritical Asian Studies
Volume55
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit