Receiving Support and Care in Older Age: Comparing LAT Relationships With First Marriages, Remarriages, and Cohabitation

M. Broese van Groenou, S. te Riele, J. de Jong Gierveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Receiving Support and Care in Older Age: Comparing LAT Relationships With First Marriages, Remarriages, and Cohabitation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences