[Recensie] Ewoud Kieft, Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog [Review of: E. Kieft (2012) Oorlogsmythen. Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-35
TijdschriftNednummer
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit