recensie [Review of: (2008) Jeroen Jansen, Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)278-281
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124 (2008)
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit