Recensie [Review of: E. Witte. Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956)]

H.M.E. Grevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)143-145
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit