Recensie [Review of: G.J. van Rijn. Kind in oorlog. Persoonlijke verhalen; G. Swillen. Koekoekskind. Door de vijand verwekt (1940-1954)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)139-139
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit